„Na granicy dwóch światów” – Próba analizy twórczości filmowej Carlosa Saury

Abstrakt
Ze wstępu: "Na granicy dwóch światów – tymi słowami Karol Irzykowski rozpoczyna jedną z refleksji dotyczącą natury kina. Podkreśla w ten sposób, iż dzieło sztuki funkcjonuje nie tylko jako oderwane w czasie i przestrzeni od codziennego życia, ale również dzięki koncentracji na pozorze - „wypowiada niewypowiedzialne” . Podobnego stwierdzenia można użyć określając działalność artystyczną reżysera – Carlosa Saury, którego filmy stanowią trafne przykłady transgresji granic między rzeczywistością a fikcją. Przedstawiony w nich świat jest zarazem jeden i dwojaki, nie ma w nim rozgraniczenia między mistycznymi uniesieniami a zgrzytliwą rzeczywistością. To świat, który trwa i nie traci na aktualności, gdyż nie podlega koniunkturalnym ocenom. Jego dzieła stają się zatem dowodem na to, iż przekraczając próg rzeczywistości audiowizualnej przechodzimy w obręb innego uniwersum. Dokonuje się synteza obiektywnego z subiektywnym, materializacja wydarzeń jakby w przeciwnym kierunku – życie przemienia się w sztukę, natomiast sztuka przekształca się w życie. Tej właśnie tematyce pojmowania twórczości hiszpańskiego mistrza, jako wielopostaciowego konglomeratu realności i nierealności, poświęcona została niniejsza praca. Jednym z głównych motywów jej napisania była bowiem próba uchwycenia dorobku twórcy, pod wybranym, specyficznym kątem, jak również osobiste zainteresowania autorki tekstu, zarówno językiem, jak i kulturą hiszpańską. Zważywszy również na fakt, iż nie ma wielu monografii Carlosa Saury, praca ta pozwoliła przede wszystkim na zgłębienie wiedzy dotyczącej twórczości filmowca, należącego niewątpliwie do wielkiej formacji kina artystycznego. "(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska