System antyterrorystyczny Rzeczypospolitej Polskiej w obliczu zagrożenia współczesnym terroryzmem

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2017
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Celem artykułu jest identyfikacja najważniejszych cech polskiego systemu antyterrorystycznego, ze szczególnym uwzględnieniem podstaw prawnych i wymiaru instytucjonalnego. Autor podjął się próby określenia kierunków rozwoju działań AT w Polsce w kontekście zmieniającego się środowiska zagrożenia zamachami terrorystycznymi w Europie. Podjęte rozważania zawierają również ocenę przyjętych rozwiązań AT w konfrontacji ze zmieniającymi się metodami i narzędziami używanymi przez współczesnych terrorystów.
The aim of the article is to identify the most important features of the Polish anti-terrorism system, with particular emphasis on legal bases and institutional dimensions. The author undertook attempts to determine the direction of development of anti-terrorism activities in Poland in the context of a changing environment threatened by terrorist attacks in Europe. The considerations also include an attempt to evaluate the adopted anti- terrorism solutions in confrontation with the changing methods and tools used by modern terrorists.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2017, nr 3, s. 17-30.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska