Digital Networking jako narzędzie budowy społeczeństwa obywatelskiego

dc.contributor.authordu Vall, Marta
dc.date.accessioned2014-05-08T12:07:06Z
dc.date.available2014-05-08T12:07:06Z
dc.date.issued2014-05-08
dc.descriptionRecenzowana wersja opracowania ukaże się w publikacji "(KO)media. Konteksty dyskursu medialnego", red. J. Gołuchowski, D. Konieczna, K. Zdanowicz-Cyganiak, Katowice 2014pl_PL
dc.description.abstractW erze nowych technologii procesy wymiany informacji, zasobów, wzajemnego poparcia i możliwości, prowadzonych dzięki odpowiedniej sieci wzajemnych kontaktów nabierają nowego znaczenia. To samo dotyczy działań profilaktycznych podejmowanych w sieci w celu przeciwdziałania problemom społecznym. Współcześnie sztuka networkingu polega na właściwym określeniu celów i odpowiednim wykorzystaniu dostępnych narzędzi cyfrowych, przy zachowaniu zasady wzajemności względem naszych „kontaktów”. Możemy uznać, że dziś stworzenie sieci networkingowej jest dużo prostsze i szybsze biorąc pod uwagę prędkość i zasięg nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych, a jednocześnie jest procesem, w dużo większym stopniu, opartym o zasadę wolności i równości jednostek. Duże internetowe sieci, oparte na słabych relacjach i dostępności interpersonalnych trybów interakcji online w rzeczywistości sprzyjają działaniom zbiorowym i realizacji celów społeczeństwa obywatelskiego ery cyfrowej. ------ In the era of new technologies, information exchange processes , resources, mutual support and opportunities , led by an adequate network of mutual relations take on a new meaning. The same applies to preventive measures taken in the network in order to prevent social problems. Contemporary art of networking means the appropriate use of available digital tools, while maintaining the principle of reciprocity in terms of our " contacts " . We recognize that today the creation of a network is much easier and faster , taking into account the speed and range of modern communication tools. Digital networking, in a much greater extent, is based on the principles of freedom and equality of individuals. Large digital network based on weak interpersonal relationships and modes of interaction available online, in fact, promotes collective action and helps to achieve the objectives of civil society in the digital age.pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/439
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectcyfrowa sieć kontaktówpl_PL
dc.subjectorganizacje pozarządowepl_PL
dc.subjectkomunikacjapl_PL
dc.subjectwspółpracapl_PL
dc.subjectNGOpl_PL
dc.subjectcommunicationpl_PL
dc.subjectcooperationpl_PL
dc.subjectdigital networkpl_PL
dc.subject.otherDziennikarstwopl_PL
dc.subject.otherKomunikacja społecznapl_PL
dc.subject.otherPolitologiapl_PL
dc.titleDigital Networking jako narzędzie budowy społeczeństwa obywatelskiegopl_PL
dc.title.alternativeDigital Networking as a tool for civil society buildingpl_PL
dc.typeFragment książkipl_PL
Pliki
Oryginalne pliki
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Miniatura
Nazwa:
Du_Vall_Marta_Digital_Networking_jako_narzędzie_budowy_społeczeństwa_obywatelskiego_2014.pdf
Rozmiar:
468.58 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis: