Niemiecka i polska pomoc rozwojowa w obliczu wyzwań globalizacji w drugiej dekadzie XXI wieku – nowe obszary i formy współpracy rozwojowej

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2016
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
2451-0610
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
This paper will deal with the aspects of the question of the role of German to provide more leadership – and of Poland to be more present – in the global development context in the future. It gives a short summary of the German and Polish policy towards developing countries. Relevant topics include the German and Polish development policy guidelines, partner countries, and higher offi - cial development assistance (ODA) expenditure. The analysis take look at forthcoming global and development challenges and the role of both countries particular in addressing these challenges.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2016, nr 1 s. 191-210.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska