Dojrzałość szkolna dziecka w świadomości rodziców i nauczycieli

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2005
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Sukcesy dziecka w szkole w dużej mierze zależą od stanu, w jakim przystępuje ono do systematycznego kształcenia. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego w bardzo ogólny sposób określa zadania przedszkoli w zakresie problematyki dojrzałości szkolnej, zobowiązując je wyłącznie do tworzenia warunków umożliwiających osiągnięcie gotowości szkolnej. Brakuje natomiast rozporządzeń określających jednoznacznie, kto (psycholog, pedagog, nauczyciel przedszkolny lub nauczyciel w szkole), kiedy (przed rozpoczęciem nauki w szkole czy w klasie pierwszej) oraz jakimi narzędziami powinien badać dojrzałość szkolną dziecka."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2005, nr 3, s. 75-82.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska