Dziedziczenie transgraniczne. między swobodą testowania a ograniczeniami wynikającymi z opodatkowania spadków

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2018
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Abstrakt
Wstęp: "Współczesny świat to globalna wioska, w której postęp technologiczny umożliwia niemal nieograniczoną swobodę komunikowania się i podróżowania. Ludzie coraz częściej decydują się na wyjazd bez ryzyka utraty kontaktu z najbliższymi. To brak barier i większa mobilność społeczeństwa powoduje, że wiele osób rozpoczyna pracę, nabywa nieruchomości lub inwestuje poza granicami macierzystego kraju. Lata, w których tylko nieliczne jednostki emigrowały odeszły do przeszłości. Likwidacja formalnych ograniczeń oraz chęć poprawy statusu materialnego powoduje, że bezpowrotnie minęły czasy przebywania w jednym kraju przez całe życie."(...)
Opis
Tematy
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska