Spotkania z Lewiatanem

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2004
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
83-89823-80-2
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Ze wstępu: "Pojawiający się w tytule niniejszej książki termin Lewiatan jest synonimem państwa. Autorzy odnoszą się tym samym do nowożytnego rozumienia tego słowa, ukształtowanego pod wpływem Thomasa Hobbesa: „I tak powstaje ten wielki Lewiatan, a raczej (mówiąc z większym szacunkiem) ten bóg śmiertelny, któremu, pod władztwem Boga Nieśmiertelnego, zawdzięczamy nasz pokój i naszą obronę. Kiedy filozof angielski przyrównuje państwo do biblijnego Lewiatana, chodzi mu, rzecz jasna, o moc, jaką tej istocie „o wijącym ciele" się przypisuje. Samo określenie - w Biblii często symbolizujące zło - wyrywa z pejoratywnej konotacji i nadaje mu pozytywny wydźwięk."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska