Humanitas i retoryka Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2003
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Okrągła rocznica urodzin Andrzeja Frycza Modrzewskiego przebiega w Polsce bez nadzwyczajnych oznak zainteresowania jedną z najwybitniejszych postaci kultury polskiej i zarazem jednym z niewielu tej kultury reprezentantów znanych szeroko Europie Zachodniej jeszcze w epoce przedrozbiorowej. Znamienne jest to, iż Modrzewskiego łączy z tymi kilkoma zaledwie polskimi intelektualistami (myślę tu o Janie Dantyszku, o Stanisławie Orzechowskim, o „łacińskim” Janie Kochanowskim, o Szymonie Szymonowie u i o Macieju Kazimierzu Sarbiewskim) to właśnie, iż pisał po łacinie, w dojrzałym, znakomicie funkcjonalnym języku ponadnarodowej, humanistycznej wspólnoty kulturalnej - Respublica litterarum. Jest jeszcze inna cecha jego twórczości, także łącząca Modrzewskiego z wymienionymi wcześniej autorami. To mianowicie humanitas jako przedmiot myśli nadrzędny, scalający i porządkujący tematykę poszczególnych utworów, pisanych zarówno miarą wierszową, jak też i od tej miary wolnych, czyli należących do dziedziny prosa oratio."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2003, nr 3, s. 33-39.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska