Rola e-learningu jako metody zdobywania wiedzy

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2007
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
978-83-89823-53-3
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Prezentowanie treści przy użyciu metod e-learningowych może być wykorzystywane zarówno do tworzenia pełnych kursów czy szkoleń, jak i w formie wspomagającej tradycyjne metody przekazywania wiedzy. Tego typu szkolenia coraz częściej pojawiają się w szkolnictwie wyższym. W tekście przedstawiono wyniki badań, pozwalające na określenie stanu wiedzy studentów o e-learningu. Pokazano również, co jest, ich zdaniem najważniejsze w tej formie przekazywania wiedzy. Przeprowadzone badania pomogły także w określeniu roli, jaką dla e-learningu widzą studenci jako potencjalni jego użytkownicy.
Presenting content with e-learning methods may be used for creating both complete courses and training events, as well as in the form supporting traditional methods of transferring knowledge. One of the groups, to which these methods of teaching may be addressed are students. The paper presents results of the research, which allow description of students’ awareness of e-learning. It has also presented what, according to then, is most important in this form of transferring knowledge. The conducted research helped also in finding out what role for e-learning is perceived by students as its prospective users.
Opis
Praca recenzowana / peer-reviewed paper
Słowa kluczowe
Źródło
W: Społeczne i ekologiczne aspekty zarządzania. (red.) Andrzej Chodyński. Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM, 2007, s.129-136.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska