Udział Państw Partnerskich objętych Europejską Polityką Sąsiedztwa w agencjach i programach wewnętrznych Unii Europejskiej

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2009
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Ze wstępu: "Artykuł ma na celu syntetyczne zaprezentowanie uwarunkowań prawnych, założeń i warunków udziału państw uczestniczących w Europejskiej Polityce Sąsiedztwa w agencjach i programach wewnętrznych UE. Jest to raczej nowy, mało znany, ale potencjalnie rozwojowy aspekt stosunków UE z sąsiadami. Ze względu na krótki czas, jaki upłynął od pojawienia się tych możliwości, nie ma jeszcze zbyt wiele materiału empirycznego, stąd akcent w tym artykule położony został na aspekty formalne. Również ocena efektów tego udziału pozostaje na tym etapie procesu jedynie wstępna i dość ogólna. Właściwie nie istnieje jeszcze literatura w zakresie omawianego problemu. Jest on najwyżej zauważany na marginesie głównego nurtu rozważań o instrumentach EPS."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2009, nr 4, s. 28-43.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska