Mniejszość żydowska w parlamencie II Rzeczypospolitej : (1922-1939)

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2006
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
83-89823-57-8
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
ZE WSTĘPU: Prezentowana monografia jest dalszym ciągiem refleksji autora nad dziejami parlamentarnymi mniejszości żydowskiej w Drugiej Rzeczypospolitej. Pierwsza część rozważań, ukazująca początkowe lata polskiej legislatywy, wydana została w Częstochowie w 2000 roku pod tytułem Posłowie żydowscy w Sejmie Ustawodawczym 1919-1922. Obecna praca dopełnia chronologiczne ramy działalności parlamentarnej mniejszości żydowskiej w przedwojennym Sejmie i Senacie. Podstawą źródłową monografii były stenogramy Sejmu i Senatu poszczególnych kadencji, codzienna prasa polska i żydowska przynosząca komunikaty parlamentarne, a także artykuły i wypowiedzi posłów i senatorów oraz materiały archiwalne zgromadzone w zespołach po instytucjach władzy ustawodawczej i wykonawczej Drugiej Rzeczypospolitej, przechowywane w Archiwum Akt Nowych w Warszawie, obrazujące zarówno życie społeczno-polityczne mniejszości żydowskiej, jak i działalność legislatywy. Bazą informacji z dzienników w języku jidysz był „Przegląd Prasy Narodowościowej".
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska