Starzenie się ludności Polski na tle Europy w perspektywie 2030 i 2050 r. w świetle wybranych parametrów

dc.contributor.authorDługosz, Zbigniew
dc.contributor.authorBiały, Szymon
dc.date.accessioned2014-04-03T14:29:26Z
dc.date.available2014-04-03T14:29:26Z
dc.date.issued2013
dc.descriptionPraca recenzowana / peer reviewed paperpl_PL
dc.description.abstractWraz z postępem i zmianami w sferze ekonomicznej, poziomu życia oraz świadomości społecznej, a także osiągnięciami w zakresie medycyny, uwidaczniają się w poszczególnych fazach przejścia demograficznego, przeobrażenia w strukturze wieku ludności (Alders, Broer 2005). Procesy te prowadzą do zmian w relacjach poszczególnych grup wieku ludności, co w konsekwencji zmierza do starzenia się społeczeństw. Niniejszy rozdział ma przybliżyć stan i prognozy w zakresie procesu starzenia się ludności Polski na tle Europy. W analizie oparto się na danych pochodzących z World Population Prospects, zaktualizowanych w 2010 r. w wariancie średnim, który, jak się wydaje, jest najbardziej prawdopodobny. W badaniu pominięto minipaństwa oraz Turcję, a także państwa kaukaskie i środkowoazjatyckie powstałe po rozpadzie ZSRR, które często w publikacjach przypisuje się do Europy. W badaniu posłużono się podstawowymi parametrami wykorzystywanymi w analizie starzenia się społeczeństw. Wyniki opracowania wskazują, że proces starzenia się Europy pociągnie za sobą także skutki socjalne i ekonomiczne. Los ludzi sędziwych (powyżej 85 lat) będzie uzależniony z jednej strony od zaplecza infrastruktury służącej tej grupie społecznej, a z drugiej od wypracowanego w poszczególnych krajach modelu opieki. W zakresie egzystencji ekonomicznej dużo będzie zależeć od polityki społecznej poszczególnych państw, zmierzającej w stronę wydłużania wieku emerytalnego.pl_PL
dc.description.abstractWith the progress and changes in the economic sphere, the standard of living and social awareness, as well as with development in medicine, changes in the population age structure are increasingly reflected in the different phases of demographic transition (Alders, Broer 2005). These processes affect relations between the various age groups in the population resulting in population ageing. Therefore, the purpose of this study was to present the status and the outlook of the aging process of the Polish and other European populations, based on selected parameters. Data from World Population Prospects, the 2010 Revision 18 - Zbigniew Długosz, Szymon Biały - (medium variant) were considered the most accurate and were analysed with the omission of the micro-states, Turkey and the post-soviet states of the Caucasus and Central Asia countries (often in publications assigned to Europe). Basic parameters used in studies of population ageing were used. Results indicate that the aging of Europe will undoubtedly entail social and economic consequences. The future of the elderly people (over 85 years) will depend on the backend infrastructure for the entire social group and on the care model developed in different countries. In terms of economic status, much will depend on national policies aiming towards an extending working life.pl_PL
dc.identifier.citationW: Społeczno-ekonomiczne przemiany regionów. (red.) Piotr Raźniak. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2013, s. 9-19.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7571-221-6pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/381
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl_PL
dc.rightsLicencja instytucjonalnapl
dc.subjectdemographypl_PL
dc.subjectdemografiapl_PL
dc.subjectEuropapl_PL
dc.subjectstarzenie się społeczeństwapl_PL
dc.subjectEuropepl_PL
dc.subjectaging of the populationpl_PL
dc.subject.otherEkonomiapl_PL
dc.subject.otherSocjologiapl_PL
dc.titleStarzenie się ludności Polski na tle Europy w perspektywie 2030 i 2050 r. w świetle wybranych parametrówpl_PL
dc.title.alternativeThe aging of the Poland’s population against Europe in 2030 and 2050 on the basis of selected parameterspl_PL
dc.typeFragment książkipl_PL
Pliki
Oryginalne pliki
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Miniatura
Nazwa:
Długosz_Zbigniew_Biały_Szymon_Starzenie_się_ludzkości_2013.pdf
Rozmiar:
573.45 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Licencja
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
2.48 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis: