Stosunek służbowy funkcjonariuszy służb mundurowych. Uwagi de lege lata i de lege ferenda

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2007
Tytuł czasopisma
ISSN
1689-8052
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Z wprowadzenia: "Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie ewolucji istoty i treści stosunku służbowego funkcjonariuszy organów państwa i bezpieczeństwa publicznego od 1990 r. do chwili obecnej. W literaturze przedmiotu - jak do tej pory - kwestię tę traktowano marginalnie i to nie tylko z uwagi na jej złożoność, ale również z przyczyn faktycznych. Wielokrotne nowelizacje przepisów pragmatycznych powodowały, że opracowania monograficzne czy przyczynkarskie szybko się dezaktualizowały i nabierały waloru historycznego. W tej sytuacji nie sposób nie docenić istotnej roli Trybunału Konstytucyjnego, który wielokrotnie wypowiadał się na temat różnych elementów stosunku służbowego funkcjonariuszy służb mundurowych, a jego orzeczenia trwale kształtowały zasadnicze jego elementy."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały 2007, nr 1, s. 175-192.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska