Zapobieganie marginalizacji społecznej głównym zadaniem Siemachy

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2005
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"W debacie poświęconej przekształceniom i procesom, jakie zachodzą w nowoczesnym czy ponowoczesnym świecie, często pojawiają się głosy dotyczące kondycji rodziny i wyzwań, jakie przed nią stoją w związku z radykalnie zmieniającymi się uwarunkowaniami kulturowymi, społecznymi czy gospodarczymi (Słany 2005, 2002, Giddens 2001). Sytuacja rodziny bywa różnie określana i oceniana: niektórzy mówią o kryzysie rodziny, inni zaś tylko o zmianach w jej funkcjach i formach (Marody i Giza-Poleszczuk 2004)."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2005, nr 3, s. 129-140.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska