Prawnokarne aspekty przemytu fauny i flory w świetle międzynarodowego i polskiego ustawodawstwa

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2014
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
This paper presents issues relating to the protection of species of wild fauna. The author discusser the acts of international law as well as the provision of Polish regulations concerning transport of animals under the protection. Mainly refers to Washington Convention, regulations of European Union and the Polish act of Nature Conservation. Author emphasize the need to share of the knowledge discussed in the article.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2014, nr 4, s. 25-37.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska