Rosja i Chiny-Walka z terroryzmem

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2018
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
2451-0610
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
W artykule przedstawiono rosyjskie i chińskie doświadczenia w walce z terroryzmem oraz wspólne przedsięwzięcie, jakim jest Regionalna Struktura Antyterrorystyczna Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Artykuł został podzielony na kilka tematycznych części, w których kolejno analizowano terroryzm w Rosji oraz regulacje prawne i organizacyjne jego zwalczania. Następnie scharakteryzowano terroryzm w Chinach oraz rozwiązania prawne zaproponowane przez to państwo. Dwie kolejne części artykułu przedstawiają problematykę zwalczania terroryzmu w ramach SOW oraz funkcjonowanie Regionalnej Struktury Antyterrorystycznej SOC. Słowa kluczowe: terroryzm, separatyzm, ekstremizm, kontrterroryzm, ustawa antyterrorystyczna, Regionalna Struktura Antyterrorystyczna SOW, Konwencja Szanghajska
The article presents Russian and Chinese experiences in the fight against terrorism and a joint venture, which is the Regional Anti-Terrorist Structure of the Shanghai Cooperation Organization. The article has been divided into several thematic parts in which I analyzed terrorism in Russia, as well as legal and organizational regulations for its control. Then I characterized terrorism in China and their legal solutions. Two subsequent parts of the article present the issue of combating terrorism within the SCO and the functioning of the Regional Anti-Terrorist Structure of the SOC. Key words: terrorism, extremism, separatism, Counterterrorism, Anti-Terrorism Act, Regional Anti-Terrorist Structure SCO, extremism, separatism, The Shanghai Convention
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2018, nr 2 s.105-123.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska