Główne kierunki procesu harmonizacji polskiego prawa podatkowego z prawem wspólnotowym oraz jego efekty po akcesji Polski do UE

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2005
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"1. Problematyka harmonizacji polskiego prawa podatkowego z prawem wspólnotowym skłania do refleksji, że wymóg harmonizacji nie został w odniesieniu do żadnej dziedziny prawa tak wyraźnie i stosunkowo wcześnie wyeksponowany bezpośrednio w traktatach założycielskich Wspólnot Europejskich, jak w stosunku do przepisów prawa podatkowego regulujących tzw. podatki pośrednie. Nastąpiło to mianowicie już w Traktacie rzymskim z 27 marca 1957 r. o ustanowieniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2005, nr 1, s. 11-19.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska