Administracja, zarządzanie i handel zagraniczny w warunkach integracji. Materiały konferencyjne - Handel zagraniczny

Abstrakt
Ze wstępu: "Obrady w sekcji H - „Handel zagraniczny” - prowadzone w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Administracja, zarządzanie i handel zagraniczny w warunkach integracj i” dotyczyły szeroko rozumianej wymiany handlowej i współpracy gospodarczej Polski z innymi krajami, zarówno z punktu widzenia gospodarki, jak i poszczególnych przedsiębiorstw. Prezentowane w naszej sekcji referaty dotyczyły w głównej mierze problematyki ujednolicania polskich przepisów w zakresie prowadzenia działalności w szeroko pojętym handlu zagranicznym w celu dostosowania ich do regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska