Funkcjonowanie polskiej granicy wschodniej w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2009
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Ze wstępu: "Granica zewnętrzna Unii Europejskiej to miejsce, któremu poświęca ona szczególną uwagę, Stanowi jednocześnie rozgraniczenie obszaru wspólnotowego od państw sąsiednich, element systemu bezpieczeństwa oraz linię styku interesów i wzajemnych powiązań Unii oraz poszczególnych państw członkowskich z owymi sąsiadami. Zasady; funkcjonowania granicy: zewnętrznej (i < granic ’ wewnętrznych) Unii Europejskiej reguluje umowa z Schengen, która została włączona do prawa UE. W art. 2 Traktatu o Unii; Europejskiej czytamy, ze jednym z celów Unii jest utrzymanie obszaru, wolności i bezpieczeństwa, na którym obowiązuje swobodny przepływ osób w powiązaniu z właściwymi środkami kompensacyjnymi dotyczącymi kontroli; na granicach zewnętrznych, kwestii azylu i imigracji."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2009, nr 4, s. 77-85.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska