Adaptacja prawa polskiego do wymogów unijnego rozporządzenia spadkowego (Nr 650/2012)

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2015
Tytuł czasopisma
ISSN
1689-8052
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
This article discusses legislative alignment of the Polish law to the requirements of the EU succession Regulation No. 650/2012. Author presents the origins of the Polish Act adapting the Regulation and shows the course of legislative works. His presentation aims to identify major changes in the Polish law related to this Regulation.
Tematem pracy jest adaptacja prawa polskiego do wymogów unijnego rozporządzania spadkowego (Nr 650/2012). Autor przedstawia źródła polskiej ustawy o adaptacji rozporządzania i wykazuje tok legislacji. Niniejsza praca ma na celu wykazywanie ważnych zmian w polskim prawie z powodu wyżej wspomnianego rozporządzania.
Opis
Tematy
Słowa kluczowe
Źródło
Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały 2015, nr 2, s. 5-18.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska