Andrzej Frycz Modrzewski Współczesne odczytanie myśli społeczno-pedagogicznej

Abstrakt
Z przemowy: "W 2003 roku mija 500 lat od urodzin Andrzeja Frycza Modrzewskiego (1503-1572), jednego z najznakomitszych myślicieli społecznych doby renesansu, znakomitego publicysty, chluby polskiego i europejskiego odrodzenia. Z tej okazji Wydział Nauk o Rodzinie Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego podjął badania nad aktualnością myśli uczonego w czasach współczesnych. Przedstawiana publikacja jest efektem pracy badawczej wykładowców Wydziału Nauk o Rodzinie, podjętych w ramach planów badawczych katedr."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska