Praca zdalna w kontekście proponowanych zmian w Kodeksie pracy

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2020
Tytuł czasopisma
ISSN
1689-8052
eISSN
2451-0807
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie problemów dotyczących wykonywania obowiązków pracowniczych w formie hybrydowej oraz zdalnej, wprowadzonej na gruncie panującej obecnie pandemii Covid-19, a także omówienie koncepcji nowelizacji przepisów prawa pracy.
The aim of the article is to present problems related to the performance of from work duties in a hybrid and remote form, introduced on the basis of the current the Covid- 19 pandemic, as well as discussing the concept amending the law.
Opis
Tematy
Słowa kluczowe
Źródło
Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały 2020, nr 2, s. 243-253.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska