Uwarunkowania rodzinne modelowania zachowań agresywnych (wpływ agresywności matek na zachowania młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim)

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2003
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Znaczenie środowiska rodzinnego w rozwoju emocjonalnym i społecznym dziecka jest niezaprzeczalne. Pozytywne stosunki interpersonalne w rodzinie, właściwe postawy rodzicielskie, dobra atmosfera wychowawcza pozytywnie wpływają na jego prawidłowy rozwój. Nabiera to szczególnego znaczenia w przypadku rodzin wychowujących dziecko upośledzone, kiedy jednocześnie rodzina stanowi główne źródło uwarunkowań zaburzeń w zachowaniu, wyrażających się między innymi agresją."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2003, nr 2, s. 161-184.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska