Etyka w działaniach zawodowych funkcjonariuszy Policji

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Abstrakt
Ze wstępu: "Wszystkie społeczeństwa posługują się przemocą, wszystkie też organizują się przeciwko przemocy. Podstawowym zadaniem jest ochrona wewnętrznego bezpieczeństwa państwa, a zwłaszcza ochrona życia i zdrowia obywateli. Policja musi skutecznie i sprawnie działać, co z kolei nakłada na jej funkcjonariuszy obowiązek znajomości i poszanowania prawa a także jego stosowania. Zmienia się społeczeństwo, musi się też zmieniać Policja, a wraz z nią zasady etyki zawodowej . System nadrzędnych wartości stawiających na pierwszym miejscu dobro człowieka, przestrzeganie i poszanowanie norm moralnych, stanowi o etosie zawodu policjanta. Dokonując wyboru tematu chciałam przybliżyć specyfikę tego zawodu, złożoność zachowania policjanta wynikającą z dwoistości działań w odniesieniu do społeczeństwa. Broniąc dobra najwyższego jednej części społeczeństwa, policjant niejednokrotnie musi wystąpić przeciwko innej części tego społeczeństwa, co jest swoistego rodzaju sprzecznością i rodzi dylematy natury moralnej. "(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska