Psychospołeczne aspekty trudnego ojcostwa (na przykładzie uczestników grup wsparcia dla mężczyzn w kryzysie małżeńskim w Krakowie, Katowicach, Poznaniu i Warszawie)

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Abstrakt
Ze wstępu: "Zainteresowana książką autora R. Kucharskiego pt. Zerwane więzi. Tata.pl 2, w której opisane są losy ojców walczących o kontakt z dzieckiem oraz ojców samotnie wychowujących dziecko/ci postanowiłam bliżej przyjrzeć się specyfice tego problemu i poprzez własne badania pogłębić zagadnienie. Chcąc poznać rzeczywistą sytuację skontaktowałam się z panem R. Kucharskim. Zostałam zaproszona przez niego na spotkanie z ojcami i od tamtej pory regularnie uczęszczałam na grupy wsparcia dla mężczyzn w kryzysie małżeńskim. Poznałam tam wiele ciekawych osobistości, zdeterminowanych i kochających własne dzieci ponad wszystko. Te spotkania umożliwiły mi uzyskanie wiarygodnego obrazu badanego przeze mnie problemu oraz pogłębiły moją wiedzę z zakresu problemów społecznych. "(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska