Pozorne dylematy polskiego ustawodawcy, czyli fundamenty zasad karania

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2006
Tytuł czasopisma
ISSN
1689-8052
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"W Polsce od lat mamy do czynienia z głoszonymi przez różne ugrupowania polityczne, ale także i przez niektórych przedstawicieli nauki, zamysłami reformowania prawa karnego, których naczelną tezą jest tzw. znaczne zaostrzenie represji. Niektóre zmiany o takim charakterze zostały już do ustawodawstwa wprowadzone: ustawa z 3 czerwca 2005 r. wydłużająca okresy przedawnienia, ustawa z 27 lipca 2005 r., w części dotyczącej zaostrzenia zagrożenia karą za czyn z art. 148 § 2 k.k., czy z art. 200 § 1 i § 2 k.k. 18 października 2006 r. sejm wprowadził kolejną nowelizację: tzw. sądy 48-godzinne. Jej zamysłem jest reaktywowanie w kodeksie kwalifikacji „czynu o charakterze chuligańskim”, połączone ze znacznym zaostrzeniem wymiaru kary przez obligatoryjne podniesienie dolnego progu wymiaru kary. Rząd zapowiada rychłe następne obszerne zmiany idące w tym samym kierunku, tzn. zaostrzenia represji, wskazując zresztą na coraz to nowe potencjalne tereny wymagające reformowania."(...)
Opis
Tematy
Słowa kluczowe
Źródło
Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały 2006, nr 1, s. 121-128.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska