Aktywne metody walki z bezrobociem w krajach Unii Europejskiej

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2004
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Ze wstępu: "Wysokie bezrobocie w wielu krajach unijnych, a także wizja „społeczeństwa formuły 20:80” oznaczająca - jak ostrzegają m.in. L. C. Thurow (1999), Ch. Handy (1999), E. Luttwak (2000), H. P. Martin i H. Schumann (1999) - że ju ż w 2030 roku tylko 20% ludności globu będzie mogło wytwarzać dobra potrzebne mieszkańcom naszej planety, stawia przed społeczeństwami krajów gospodarki rynkowej następujący problem: jak wykorzystywać kapitał ludzki, aby nie pojawiły się olbrzymie obszary bezrobocia, nędzy i ubóstwa, grożące wybuchem społecznym."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2004, nr 3, s. 171-179.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska