Zintegrowane zarządzanie środowiskiem jako instrument dotrzymania standardów jakości środowiska w aglomeracjach miejsko-przemysłowych

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2007
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Z wprowadzenia: "Rozwój przemysłu na świecie i w Polsce wywołał, obok pozytywnych skutków, również bardzo dużo negatywnych, ż czego nie zdawano sobie sprawy. Człowiek, żeby przetrwać na Ziemi, został zmuszony do zmiany podejścia do przyrody i ograniczenia lub zaniechania jej bezmyślnej eksploatacji."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2007, nr 4, s. 63-76.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska