Odpowiedzialność państwa za prawidłowe funkcjonowanie systemu finansowego zabezpieczenia społecznego

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2009
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Zabezpieczenie społeczne stanowi przede wszystkim przedmiot zainteresowania polityki społecznej. Mimo że termin ten jest obecnie powszechnie używany, bywa on różnie definiowany. Ogólnie uważa się, że pod pojęciem tym kryją się wszelkie środki i działania publiczne mające chronić człowieka przed sytuacjami, których zaistnienie powoduje niemożność samodzielnego zaspokojenia ważnych dla życia potrzeb. System zabezpieczenia obejmuje ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne wraz z opieką społeczną. Publicznoprawne elementy systemu zabezpieczenia społecznego są częścią systemu finansów publicznych lub też są z tym systemem w sposób istotny związane."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2009, nr 3, s. 107-114.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska