Prawnokarna problematyka poszukiwania broni palnej i amunicji pochodzenia wojennego

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Abstrakt
Ze wstępu: "Od kilkunastu lat popularyzuje się w Polsce nowa forma spędzania wolnego czasu. Zjawisko to nazywane jest w różny sposób i polega głównie na poszukiwaniu przedmiotów metalowych przy użyciu wykrywaczy metali. Bardzo dużo osób na terenie Polski codziennie przeszukuje pola bitew w poszukiwaniu różnego rodzaju militariów. Wiele osób czyni to nie znając przepisów karnych albo interpretuje je w sposób nieprawidłowy. Umiejętna interpretacja aktów normatywnych pozwali uniknąć prawnokarnych konsekwencji z tytułu poszukiwania wykrywaczem metali. W czasie studiów zostałem przewodnikiem terenowym ziemi tarnowskiej. Działam również społecznie w stowarzyszeniu Crux Galiciae, które opiekuje się cmentarzami wojennymi oraz rozpowszechnia tematykę walk w czasie I wojny światowej w Polsce. Z polami bitew stykałem się na co dzień i jako student prawa zainteresowałem się tematem prawnokarnych konsekwencji z tytułu poszukiwania detektorami metali. Zapoznałem się szeroko ze zjawiskiem poszukiwania skarbów i postanowiłem zanalizować ten temat pod kątem obowiązujących w Polsce przepisów z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń. Celem analizy jest obalenie wielu mitów krążących wśród poszukiwaczy skarbów, których niedostateczna wiedza prawna jest jedną z przyczyn coraz częstszych wizyt prokuratora w ich domach. Swoją pracą chciałbym także zwrócić uwagę na ewentualne uchybienia w regulacjach prawnych. Analiza przepisów karnych pod kątem poszukiwania skarbów ma na celu uświadomić problem tego zjawiska oraz przestrzec eksploratorów przed grożącymi im konsekwencjami karnymi i narażeniem na niebezpieczeństwo. "(...)
Opis
Tematy
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska