Obecny kształt służby cywilnej w Polsce a tendencje światowe

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2007
Tytuł czasopisma
ISSN
1689-8052
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Służbę cywilną, jako grupę wysoko wykwalifikowanych urzędników, którzy są neutralni politycznie i działają mimo powyborczych zmian na szczytach władzy, tworzy się w państwach demokratycznych przede wszystkim po to, by sprawniej rządzić państwem, a także lepiej obsługiwać obywateli i organy władzy. Urzędnicy realizują założenia polityczne rządu, czyli polityków wybranych w demokratycznych wyborach, których idee są popularne w społeczeństwie przynajmniej na dzień wyborów. Przykłady wszystkich demokratycznych państw wskazują, że taka grupa „wysoko wykwalifikowanych urzędników” powinna istnieć, przemawia też za tym fakt, iż wymiana całego bądź większości aparatu administracji rządowej musiałaby mieć negatywny wpływ na działalność państwa, przynajmniej do czasu opanowania przez nowych urzędników procedur urzędowych i innych niezbędnych tajników pracy urzędnika."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały 2007, nr 1, s. 133-146.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska