Rola statystyki w życiu społeczeństwa i funkcjonowaniu państwa

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2011
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Podejmując rozważania na temat roli statystyki w życiu społeczeństwa i funkcjonowaniu państwa, należy pamiętać o konieczności odróżniania statystyki jako nauki (dziedziny wiedzy) od tak zwanej statystyki publicznej, która jest w istocie odpowiednio zorganizowanym systemem informacyjnym. Mówiąc o społecznej użyteczności statystyki, uwzględnia się oczywiście ową statystykę publiczną. Nie może ona jednak poprawnie funkcjonować, doskonalić się i rozwijać w izolacji od swego teoretycznego fundamentu. Statystykę należy więc przede wszystkim postrzegać jako autonomiczną dziedzinę wiedzy, pozostającą w bardzo bliskich związkach z metodologią nauk empirycznych i ogólną teorią poznania. Domeną statystyki są metody opisu i analizy różnego rodzaju zjawisk mających tę wspólną właściwość, że są tylko częściowo zdeterminowane przez znane warunki początkowe oraz zidentyfikowane wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania rozwoju."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2011, nr 1, s. 105-132.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska