Modernizacja zajęć edukacyjnych w uczelni. By student miał poczucie własnej skuteczności

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2006
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Z wprowadzenia: "W niniejszym artykule zaprezentowane zostaną różne sposoby i płaszczyzny transferu wiedzy w szkole wyższej oraz ocena dydaktyki akademickiej dokonana przez studentów i absolwentów. Zostaną w nim przedstawione wyniki eksploracji badawczych, analiz pokazujących, iż w badanych szkołach wyższych dominuje edukacja podająca, tzn. taka, która redukuje dyskusję w trakcie zajęć. Istnieje zatem pilna potrzeba rewitalizacji dydaktyki akademickiej w kierunku jej uwspółcześnienia, uatrakcyjnienia i skuteczności."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2006, nr 3, s. 49-58.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska