Rynek handlu kwotami emisyjnymi na przykładzie Unii Europejskiej

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2011
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Z wprowadzenia: "Energia w codziennym życiu człowieka jest niezbędna do funkcjonowania i praktycznie wszechobecna. Energia stała się istotnym zagadnieniem nie tylko dla jednostki, ale i dla całego globu ziemskiego. Na każdym poziomie, czy to europejskim, czy światowym, jest zagadnieniem istotnym ze względu na konieczność zapewnienia stałych dostaw paliw i energii w ilości, która pozwoli na zaspokojenie potrzeb ludzkich. Spalanie paliw kopalnych, takich jak węgiel czy gaz ziemny, powoduje jednak zanieczyszczanie środowiska naturalnego oraz emisję ich resztek do atmosfery. Na Ziemi więcej jest węgla kopalnego – złoża ropy naftowej są ograniczone i powoduje to konieczność poszukiwań alternatywnych źródeł energii. Problemem staje się jednak dwutlenek węgla, który gromadzi się w atmosferze, pomimo że jego część jest pochłaniana przez biosferę lądową i oceany. Długoterminowe prognozy dotyczące dwutlenku węgla zmusiły więc rządy i instytucje do ustanowienia pewnych ograniczeń bądź wprowadzenia alternatywy dla tego paliwa kopalnego."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2011, nr 3, s. 77-84.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska