Primary, Teachers’ Professional Qualification for Teaching Maths

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2016
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
2451-0858
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Autorzy artykułu poszukują odpowiedzi na pytanie, czy w dzisiejszych czasach system nauczania matematyki jest wystarczająco skuteczny, aby jego efektem był matematycznie wykształcony człowiek. Autorzy postulują, by do nauczania matematyki zostały włączone strategie rozwiązywania problemów powiązane z życiowym doświadczeniem. W artykule pojawia się też silna sugestia, że uczniowie podczas nauczania matematyki powinni przechodzić przez wszystkie etapy realistycznego rozwiązywania problemów, dzięki czemu rozwiną się ich umiejętności matematyczne i powiązanie matematyki z życiem codziennym, a jednocześnie taki sposób kształcenia matematycznego zapewni sens pojęć matematycznych i matematycznych procedur. Autorzy uważają ponadto, że nauczyciele umiejętności matematycznych powinni zmienić swój punkt ciężkości z rodzaju nauczania, w którym jedynie przekazują wiedzę matematyczną na sposób nauczania, w którym uczniowie będą mieli możliwość odkrywania i budowania swojego systemu wiedzy.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2016 (XVI), nr 2, s. 101-110.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska