Polska i Niemcy wobec problemów międzynarodowego bezpieczeństwa ekologicznego

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2007
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Z wprowadzenia: "Pogarszający się stan środowiska naturalnego zmusza państwa do wielu różnokierunkowych działań, zarówno w wymiarze unilateralnym, jak i wielostronnym. Nie tylko wyzwania i zagrożenia o charakterze ekologicznym, ale także walka z nimi podlega procesowi internacjonalizacji. Wynika to z faktu przenoszenia problemów ekologicznych ze sfery przyrodniczej na płaszczyzny społeczną i polityczną."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2007, nr 4, s. 279-290.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska