Darknet. Ostatni bastion wolności w internecie?

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2017
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest analiza możliwości zastosowania różnego typu narzędzi Darknetu, czyli ciemnej sieci do ochrony prywatności i zapewnienia bezpieczeństwa aktywistom oraz dziennikarzom działającym w rejonach świata, gdzie dostęp do rzetelnej informacji jest limitowany, bądź blokowany przez opresyjne reżimy. Dokonano przeglądu wspartych na bezpłatnym oprogramowaniu narzędzi, w kontekście ich głównych funkcjonalności polegających na maskowaniu lokalizacji i działań użytkowników, dając tym samym możliwość rzetelnego i bezpiecznego przekazywania informacji na zewnątrz. W ciągu ostatniej dekady przeglądarki Darknetów umożliwiły aktywistom rozpowszechnianie informacji o wydarzeniach toczących się między innymi podczas Arabskiej Wiosny oraz w trakcie innych akcji, mających na celu wzmocnienie ruchów wolnościowych i prodemokratycznych, sprzeciwiających się opresyjnym władzom.
The purpose of the article is an analysis of the potential use of various types of Darknet tools in privacy protection and ensuring the safety of activists or journalists operating in places, where access to reliable information is limited or blocked. An overview of free software tools will be provided in the context of their main functionality such as: masking user locations and activities, free spreading of the information, and finally providing the possibility of reliable and secure communication. During the last decade, Darknet’s browsers have enabled activists to disseminate information concerning events taking place during The Arab Spring, and other actions aimed at strengthening the libertarian and pro-democracy movements opposed to the oppressive authorities.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2017, nr 4, s. 85-97.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska