Zbiory Rezolucji Rady Nieustającej jako źródło prawa w Polsce w IIpołowie XVIII w.

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2008
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-0335
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Na mocy Artykułu II konstytucji sejmowej z 1775 r. jednym z pięciu departamentów powołanej do życia tego roku Rady Nieustającej był Departament Sprawiedliwości. Jednak w porównaniu z pozostałymi czterema, ustawodawca nie poświęcił mu szczególnej uwagi i poza samym zapisem o jego utworzeniu nie uregulował kwestii obowiązków i uprawnień nowo kreowanego resortu. Tę istotną lukę w prawie usunięto w roku następnym."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego 2008, T. XI, s. 131-138.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska