Rachunkowość w zarządzaniu. Historia i współczesność

Abstrakt
Z wprowadzenia: "Książka ta, o charakterze monografii naukowej, została napisana z myślą o studentach przygotowujących swoje dysertacje magisterskie z zakresu rachunkowości, nie wykluczając wszelkich innych prac. Potrzeba tworzenia nowych opracowań wynika z ewolucyjnej natury rzeczywistości, w której żyjemy i działamy. Oznacza to, że ciągle doświadczamy zmian, do których musimy się dostosowywać, porzucając oczekiwania wygodnej stabilizacji. Za nieuchronnością zmian stoi termodynamiczna natura rzeczywistości, człowieka i wszystkich przejawów życia. Rzecz jednak w tym, że zasady termodynamiki odnajdujemy także u podstaw teorii rachunkowości, badając szczegółowo fundamentalną zasadę dualizmu."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska