Legal position of the executive body in a commune in Poland and in France: In search for a normative pattern

dc.contributor.authorAugustyniak, Monika
dc.date.accessioned2018-07-20T12:06:25Z
dc.date.accessioned2018-11-09T18:41:38Z
dc.date.available2018-07-20T12:06:25Z
dc.date.available2018-11-09T18:41:38Z
dc.date.issued2017
dc.descriptionPublikacja recenzowana / Peer-reviewed publicationpl
dc.description.abstractThe article presents the legal status of an executive body in a commune in the Polish and French legal orders, including selected issues related to the systemic position of this body in a comparative perspective. The tasks and competences of a maire/vogt (mayor, president of a city) were presented and grouped into own tasks, delegated ones and the ones fulfi lled on behalf of the state. All presented problems of research enabled conclusions and postulates de lege ferenda in respect to shaping of a legal position of a monocratic executive body in a commune in the Polish legal order. Th e considerations presented in this article should lead to a discussion of a model, pattern of an executive body in the contemporary territorial self-government, which should take account of current needs of inhabitants of a local community and ensure eff ective execution of tasks in commune self-government.pl
dc.description.abstractArtykuł przedstawia pozycję prawną organu wykonawczego w gminie w polskim i francuskim porządku prawnym, w tym wybrane zagadnienia dotyczące pozycji ustrojowej tego organu w perspektywie porównawczej. Zaprezentowano zadania i kompetencje mera/wójta (burmistrza, prezydenta miasta) – z podziałem na własne, oddelegowane oraz te wykonywane w imieniu państwa. Całość przedstawionej problematyki badawczej pozwoliła na wysunięcie wniosków oraz postulatów de lege ferenda w zakresie kształtowania pozycji prawnej monokratycznego organu wykonawczego w gminie w polskim porządku prawnym. Rozważania prowadzone w artykule powinny przyczynić się do dyskusji na temat modelu, wzorca organu wykonawczego we współczesnym samorządzie terytorialnym, który będzie uwzględniać aktualne potrzeby mieszkańców wspólnoty lokalnej i zapewniać efektywne wykonywanie zadań w samorządzie gminnym.pl
dc.description.sponsorshipResearch project executed by the Faculty of Law, Administration and International Relationships of Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, financed with funds allocated to the University’s activities defined in the By-Laws on the basis of a decision no WPAiSM/ DS/4/2016-KON.pl
dc.identifier.citationStudia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 2017, nr 2 (21), s. 245-260.pl
dc.identifier.eissn2451-0807pl
dc.identifier.issn1689-8052pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/20161
dc.language.isoenpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectrelacje personalne i funkcjonalne między organami gminypl
dc.subjectstatus prawny organu wykonawczegopl
dc.subjectzadania własne  zleconepl
dc.subjectwzorzec normatywnypl
dc.subjectorgan monokratyczny i kolegialnypl
dc.subjectkompetencje wykonywane w imieniu wspólnotypl
dc.subjectkompetencje własnepl
dc.subjectoddelegowane i wykonywane w imieniu państwapl
dc.subjectpersonal and functional relationships among authorities of a communepl
dc.subjectthe legal status of an executive bodypl
dc.subjectown and assigned taskspl
dc.subjectnormative patternspl
dc.subjecta monocratic and collegial bodypl
dc.subjectcompetences executed on behalf of a communitypl
dc.subjectown competencespl
dc.subjectdelegated competences and competences exercised on behalf of the statepl
dc.subject.otherPrawopl
dc.subject.otherAdministracjapl
dc.titleLegal position of the executive body in a commune in Poland and in France: In search for a normative patternpl
dc.title.alternativePozycja prawna organu wykonawczego w gminie w Polsce i we Francji. W poszukiwaniu wzorca normatywnegopl
dc.typeArtykuł
dc.typeArtykuł
Pliki
Oryginalne pliki
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Miniatura
Nazwa:
AUGUSTYNIAK_Legal_position_of_the_executive_body_2017.pdf
Rozmiar:
259.88 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Licencja
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
52 B
Format:
Plain Text
Opis: