Algorytmy genetyczne w audycie i kontroli wewnętrznej

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2006
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie - na przykładzie trzech przypadków - zastosowania algorytmów do audytu i kontroli wewnętrznej. Pierwszy z nich dotyczy problemu komiwojażera, drugi - prognozowania popytu, a trzeci - modelu algorytmu genetycznego Drakosa, znajdującego zastosowanie w ochronie przed włamaniami do bankowych systemów komputerowych.
Opis
Artykuł recenzowany / peer-reviewed article
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2006, nr 3, s. 131-138.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska