Informacja pozyskana przez policję w ramach białego wywiadu a jej wykorzystanie w czynnościach dochodzeniowo-śledczych i operacyjno-rozpoznawczych

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2013
Tytuł czasopisma
ISSN
1689-8052
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
The paper presents the considerations about the police use of information obtained from open sources. Thoughts are based on studies on police intelligence and investigation, also on the literature in this field as well on the authors professional experience. The article describes the method of open-source intelligence and points to the possibility of using overtly-source information in the prevention, detection and combating of crime. The reference to the principles of legality and opportunism is intended to explain legal and practical aspects of the handling of the information obtained from open sources.
Opis
Tematy
Słowa kluczowe
Źródło
Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały 2013, nr 1, s. 49-63.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska