Jana N. Horaina prawidła policyjne

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2004
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"W dotychczasowej literaturze poświęconej ustrojowi i administracji Księstwa Warszawskiego niewiele miejsca zajmuje myśl administracyjna rozwijająca się w tym okresie. Zupełnie nieznany jest fragment tej myśli związany z wojną 1812 r. oraz próbą ponownego przyłączenia do ziem polskich terytorium Wielkiego Księstwa Litewskiego."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2004, nr 4, s. 71-81.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska