Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania sporów w polskim systemie prawnym

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2015
Tytuł czasopisma
ISSN
1689-8052
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
The alternative methods used in finding solutions to disputes are also called the ADR methods. This is an abbreviation for Alternative Dispute Resolution and it means alternative (in relation to legal proceedings) ways of finding solutions to disputes. We should include mediation among such methods. The word ‘mediation’ comes from the Greek language (medos — mediating, not belonging to any of the sides), and Latin (mediatio — mediation). Mediation is a voluntary, confidential, legal proceeding conducted by the parties of the particular dispute in cases in which it is possible to reach a compromise in the presence of an impartial and neutral third party who is called a ‘mediator’.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały 2015, nr 1, s. 113-136.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska