Czy w wychowaniu w rodzinie ważna jest znajomość praw dziecka?

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2005
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Prawa dziecka, będące pewnym uszczegółowieniem praw człowieka, są rozważane na ogół albo w związku z niepokojącymi zjawiskami społeczno-politycznymi zagrażającymi prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny, albo też w kontekście rosnącej liczby rodzin niewydolnych wychowawczo, zaniedbujących lub krzywdzących własne dzieci."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2005, nr 3, s. 83-88.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska