Socjaldemokratyczna wizja zintegrowanej Europy (od Traktatu Rzymskiego do Traktatu z Maastricht)

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2003
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Idea EUROPY jest tak wszechobecna, ze politycy we wszystkich krajach traktują ją bądź jako objawienie, bądź jako złego ducha, w zależności od tego, jaką politykę pragną propagować wśród swego elektoratu. Pojęcie Europy liczy tysiące lat2. Dla antropologów kultury godne podkreślenia jest skojarzenie, że pierwsze litery - E i U tworzą starogreckie słowo EU oznaczające dobrze."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2003, nr 4, s. 51-67.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska