Państwo i Społeczeństwo nr 1, 2020 (Społeczeństwo i niepełnosprawność)

Spis treści:

Joanna Konarska, Rzeczywistość prawna i społeczna w kontekście realizacji paradygmatu normalizacji życia osób z niepełnosprawnością

Joanna Leśniak, Społeczne postrzeganie osób z niepełnosprawnością intelektualną

Piotr Majewicz, Wybrane obszary wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży z dystrofią mięśniową

Maria Borczykowska-Rzepka, Poczucie satysfakcji i sensu życia u matek dzieci z dystrofią mięśniową Duchenne’a – rozważania teoretyczno-empiryczne

Natalya Kryukovskaya, The Use of Competence-based Approach in Providing Correctional and Pedagogical Assistance to Students with Special Educational Needs in Primary School

Nad’a Bizová, Nonformal Education of Children with Special Needs from Inclusive Perspective


Państwo i Społeczeństwo nr 2, 2020 (Medycyna i zdrowie publiczne)

Spis treści:

Joanna Musak, Fotogrametryczna ocena postawy ciała osób ze skoliozą

Bhavin B. Vasavada, Hardik Patel, Open and laparoscopic approaches are associated with comparable 90-day morbidity and mortality following ERAS protocol

Marco V. Marino, Jerzy W. Mituś, Gianpaolo Vaccarella, Olexii Potapov, Antonello Mirabella, Complications profile after robotic pancreatic surgery

Andrzej L. Komorowski, Specyfika leczenia chirurgicznego ran powstałych podczas walk byków

Krzysztof Borkowski, Waldemar Różański, Cystektomia radykalna w Polsce – co się zmieniło przez 15 lat. Ocena porównawcza według skali pTNM na podstawie wybranych prac

Leszek Pawłowski, Nowe możliwości efektywnego zapobiegania samobójstwom

Dagmara Kozłowska, Jerzy W. Mituś, The importance of an Aberrant Left Hepatic Artery (ALHA), so-called Hyrtl’s artery


Recent Submissions

  • Państwo i Społeczeństwo 2020, nr 2 Medycyna i zdrowie publiczne (added: 2020-07-31) 

    Komorowski, Andrzej L.; Marino, Marco V.; Musak, Joanna; Vasavada, Bhavin B.; Patel, Hardik; Mituś, Jerzy W.; Vaccarella, Gianpaolo; Potapov, Olexii; Mirabella, Antonello; Borkowski, Krzysztof; Różański, Waldemar; Pawłowski, Leszek; Kozłowska, Dagmara (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
    Z wprowadzenia: "Z ogromną przyjemnością oddaję w ręce Czytelników kolejny numer „Państwa i Społeczeństwa. Medycyna i Zdrowie Publiczne”, będący jednocześnie pierwszym numerem powstającym pod moim kierownictwem. Zmiana ...
  • Państwo i Społeczeństwo 2020, nr 1 Społeczeństwo i niepełnosprawność (added: 2020-06-03) 

    Konarska, Joanna; Leśniak, Joanna; Majewicz, Piotr; Borczykowska-Rzepka, Maria; Kryukovskaya, Natalya; Bizová, Nad’a (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
    Z wprowadzenia: "Niepełnosprawność to słowo, które działa jak hasło kojarzące się z cudzym (byle nie własnym) nieszczęściem, a także z: trudnościami, ograniczeniami w działaniu i pracy, leczeniem, bólem, cierpieniem, ...