Państwo i Społeczeństwo 2020, nr 4 Medycyna i zdrowie publiczne

Abstrakt
Z wprowadzenia: "Z wielką przyjemnością oddaję w Państwa ręce kolejny numer „Państwa i Społeczeństwa” poświęcony medycynie i zdrowiu publicznemu. Niektórzy autorzy i recenzenci bieżącego numeru pisali swoje teksty wykorzystując kwarantannę lub – jak niżej podpisany – izolację związaną z zakażeniem COVID-19. W ten sposób można przewrotnie powiedzieć, że środowisko akademickie nie tylko nie poddaje się epidemii, ale wręcz wykorzystuje ją do działań zmierzających do rozwijania nauki, nie tylko tej związanej bezpośrednio z zagadnieniami wirusologicznymi."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska