Show simple item record

Przestępczość stadionowa – stara Hydra, nowe głowy

dc.contributor.authorZimniak, Robert
dc.date.accessioned2018-10-19T10:19:31Z
dc.date.accessioned2018-11-09T18:41:52Z
dc.date.available2018-10-19T10:19:31Z
dc.date.available2018-11-09T18:41:52Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationStudia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 2017, nr 1 (20), s. 141-158.pl
dc.identifier.issn1689-8052pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/20669
dc.descriptionPublikacja recenzowana / Peer-reviewed publicationpl
dc.description.abstractPrzestępczość stadionowa/chuligaństwo stadionowe jest zjawiskiem globalnym, nie nowym i dobrze znanym. Artykuł stanowi publikację przeglądową, która porządkuje dotychczasowe wyniki badań w tej materii, konfrontując je z wnioskami autora. Tekst podkreśla historię omawianego zjawiska oraz jego ewolucję w czasach najnowszych. Akcent położony został także na złożoność społeczno-psychologicznego wymiaru chuligaństwa stadionowego. Konkluzją artykułu jest ciągła zmienność zjawiska otwierająca nowe płaszczyzny badań dla kryminologii, socjologii oraz psychologii.pl
dc.description.abstractFootball hooliganism is a global, well known phenomenon. Th is article orders most of publicated research upon given matter confronting it with author’s conclusions. The text contains the historical part which clarifies what football hooliganism used to be and how it evolved in the present times. The author emphasises the complexity of social as well as psychological motives of football hooliganism, spectators violence or sports related violence. The conclusion of this paper states that this phenomenon still evolves creating new research areas for criminology, sociology and psychology.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectprzestępczość stadionowapl
dc.subjectchuligaństwo stadionowepl
dc.subjectkryminologiapl
dc.subjectfootball hooliganismpl
dc.subjectspectators violencepl
dc.subjectsports related violencepl
dc.subjectcriminologypl
dc.subject.otherPrawopl
dc.subject.otherBezpieczeństwo narodowe i wewnętrznepl
dc.titlePrzestępczość stadionowa – stara Hydra, nowe głowypl
dc.title.alternativeFootball hooliganism – old Hydra, new headspl
dc.typeArtykuł
dc.typeArtykuł
dc.identifier.eissn2451-0807pl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska