Czasopismo ukazuje się raz w roku. Ten specjalistyczny periodyk skupia wokół siebie historyków zajmujących się dziejami kształtowania się państwa i prawa na polskich terytoriach. Publikowane na jego łamach są artykuły na temat historyczno-prawnej przeszłości polskiego społeczeństwa.

Częstotliwość: rocznik

Forma publikacji: drukowana

Język publikacji: polski

Strona internetowa: www.szd.ka.edu.pl

Kolekcje w tym zbiorze

Najnowsze pozycje